Scootmobiel WMO

De WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning en is ingevoerd op 1 januari 2007. De WMO heeft als doel dat iedereen goed kan deelnemen aan de samenleving. Via deze maatschappelijke ondersteuningswet is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van de gemeente. Bijvoorbeeld in de vorm van zorg in natura met een scootmobiel. Of u krijgt een PGB, wat staat voor persoonsgebonden budget.

Gemeente WMO

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorzieningen van inwoners die beperkt zijn door bijvoorbeeld ouderdom, een chronische ziekte of handicap. Het nadeel van de WMO is dat elke gemeente kan bepalen welke WMO-voorziening zij aanbiedt. Daardoor zijn er in elke gemeente verschillende voorzieningen. In de verordening legt de gemeente vast welke voorzieningen zij verleent. Ook de voorwaren waaronder iemand aanspraak kan maken op een bepaalde voorziening is hierin vastgelegd. Voor meer informatie over de WMO-voorziening kunt u het terecht bij het WMO- loket van uw eigen gemeente.

Aanvragen Scootmobiel via WMO

Voor het aanvragen van een scootmobiel via de WMO bepaalt de gemeente wie er wel of geen recht heeft op een scootmobiel. Een specialist bij de gemeente zal bepalen of u daarvoor in aanmerking komt. Voor deze aanvraag betaalt u een eigen bijdrage. De gemeente zal daarna bepalen of u de scootmobiel krijgt van de gemeente of dat u een PGB krijgt. Met het PGB kunt u zelf beslissen wat voor scootmobiel u nodig heeft, zodat u altijd een scootmobiel krijgt die aan uw wensen en eisen voldoet.