Scootmobiel regels

Als vervolg op onze eerdere bericht over de toegestane snelheden voor scootmobielen, willen we ook kort ingaan op andere belangrijke regels omtrent gemotoriseerde mindervalide voertuigen.

Aantal regels die ook op de PractiComfort website staan

  • De bestuurder van een elektrische rolstoel, scootmobiel of ander gemotoriseerd voertuig dient minimaal 16 jaar te zijn. Voor voertuigen die een elektromotor hebben en maar 10 km per uur mogen rijden, geldt deze regel niet.
  • Een ontheffing op deze regel kan aangevraagd worden op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen.
  • Gemotoriseerde voertuigen moeten altijd verzekerd zijn. Een verzekerd voertuig krijgt een verzekeringsplaatje op de achterzijde geplakt.
  • Gemotoriseerde voertuigen voor minder validen hoeven geen kenteken te hebben.
  • Een voor- en achterverlichting  is verplicht als het voertuig gebruikt wordt op de rijbaan, het fietspad of het bromfietspad. Op het trottoir is verlichting niet verplicht.

Voor het gedetailleerd lezen van alle regels kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.