Scootmobiel oefenbaan

In Someren, in het Slievenpark is de afgelopen maanden gewerkt aan het aanleggen van een oefenbaan voor scootmobiels.
Op donderdag 16 juni wordt de “Allemans oefenbaan”, zoals hij is genoemd, officieel geopend.

Het aantal scootmobiel gebruikers is de laatste jaren sterk gestegen en zal door de toenemende vergrijzing alleen nog maar verder groeien. De werkgroep scootmobiel cursus Someren heeft in 2003 een cursus voor het gebruik van de scootmobiel en andere hulpmiddelen ontwikkeld. Deelnemers van de cursus raken op een plezierige, leerzame en aangename manier vertrouwd met de geldende verkeersregels en het besturen van de scootmobiel. Ook speciale vaardigheden worden geleerd om op een veilige manier over obstakels zoals heuvels, stoepranden, spoorwegovergang, kinderkopjes, verschillende soorten en kwaliteiten wegdek etc. te kunnen rijden. De cursus werd tot op heden gegeven op de parkeerplaats achter De Ruchte.

Practicomfort oefenbaanOp initiatief van de werkgroep is gezocht naar een meer aansprekende locatie. De werkgroep en de gemeente Someren hebben gezamenlijk een nieuwe locatie gevonden in het Slievenpark.

Met behulp van vele vrijwilligers en de sponsoring van lokale en regionale bedrijven, de provincie Noord-Brabant en het SRE is de realisatie van de scootmobiel baan nu een feit. De gemeente Someren is er van overtuigd hiermee een maatschappelijk belangrijke voorziening te hebben aangelegd die een duidelijke regiofunctie kan vervullen.